Home
 
 

Onderzoeksinformatie

Rapporten

Resultaten

Publicaties

Contact CROW-KpVV

De OV-Klantenbarometer is hét landelijke onderzoek naar de klanttevredenheid van de reizigers in het openbaar vervoer.
Het gehele openbaar vervoer maakt deel uit van het onderzoek, dat wil zeggen al stad- en streekvervoer, regionale treinen, treinen op het hoofdrailnet en de Friese waddenveren. In 2019 zijn ook het hoofdrailnet en de Friese waddenveren aangesloten. Het onderzoek is voor het negentiende jaar gehouden.

Doel

Omdat de OV-Klantenbarometer betrouwbare rapportcijfers levert over elk afzonderlijk onderzoeksgebied kun je het instrument gebruiken als een benchmark. Maar vervoerders en vervoersautoriteiten gebruiken de resultaten van het onderzoek ook in verantwoordingsrapportages, voor bonus/malusregelingen en voor analyses ter verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer. Ook de wetenschap maakt geregeld gebruik van de resultaten.

Over het onderzoek 2019

Het onderzoek is uitgevoerd door Goudappel Coffeng, in opdracht van CROW. Gedurende het gehele jaar 2019 hebben onderzoekers aan reizigers tijdens hun rit of vaart gevraagd een schriftelijke enquête in te vullen en rapportcijfers te geven aan verschillende aspecten van hun rit of vaart. Dit heeft geresulteerd in 107.631 bruikbare enquêteformulieren, die tijdens 7.240 ritten en vaarten zijn opgehaald.

Rapporten

Het hoofdrapport met de resulaten van het onderzoek 2019 en de resultaten per onderzoeksgebied afzonderlijk vindt u op deze website onder 'Rapporten'.

Resultaten vergelijken

U kunt de gebieden vergelijken in Resultaten. De indeling in thema's baseren wij op een advies van dr Mark van Hagen van de NS die dit (ondermeer) onderzocht heeft in zijn proefschrift: Waiting experience at train stations, 2011.